Hjelper det med musikk? Om demens og bruk av musikk.

Vi vet at musikk gir mye glede! Det kan hjelpe for depresjon, engstelse og ensomhet, og under pandemien erfarte vi at dette var et godt verktøy for å redusere følelsen av ensomhet.

På SHAPE-kurset om å leve best mulig med demens, så er den aller viktigste delen «hva er viktig for meg», hvilken interesse og aktivitet er det jeg vil prioritere fremfor noe annet? For noen er dette å være ute i naturen, gjøre hagearbeid og for andre er det..ja, musikk!

Lytte til musikk, gå på konserter eller være med i sangkor, ja, til og med demenskor! 

Hva er viktig for deg? Når vi har funnet ut av dette på SHAPE-kurset så jobber vi sammen om å lage helt konkrete mål, hvordan vi skal komme frem til dette og hva vi kan gjøre med mulige hindringer underveis. For en som er glad i musikk, kan dette handle om å få komme på konsert med Stavanger symfoniorkester. Hva kan være til hinder? Jo, det kan være å komme seg dit, finne plassen sin og helt praktiske ting som det er enkelt å legge til rette for, når vi bare vet om det!

Men tilbake til musikken! Er denne spesielt egnet i forhold til å leve best mulig med demenssykdom? Ja, kan en holde seg friskere lenger ved aktiv bruk av musikk? 

For å oppleve musikken, behøver vi sansene våre.

Uten sansene våre kan ikke nervesystemet styre kroppen vår. De er selve grunnlaget for både tanker, følelser, læring og hendelser, som ellers ikke ville blitt oppfattet og lagret i hukommelsen.

Hva gjør musikken med oss?

Dette spurte jeg Ragnar Bjerkreim om, på SESAM-festivalen i 2022. Han har laget veldig mye flott musikk, film musikk, komponert store verk slik som «Himmel under hav», filmmusikk slik som «Jakten på nyresteinen» med mye mer! Og han har komponert SESAM sin egen musikk: «Liv-lyden av SESAM»,

som da ble lansert. Han svarte at musikken bl.a kan:

  • Skape gjenkjennelse og gir oss minner (ferie, kjærlighet, personer, savn)
  • Skape følelser (glede, irritasjon, uro, ro, optimisme, styrke, melankoli, undring)
  • Påvirke oss som forbrukere (klesbutikker, kaféer, restauranter, kjøpesenter, reklame)
  • Kan skape erkjennelse, eksistensielle øyeblikk
  • Kan stadfeste kontekster; militæret, kirka, festen, festivalen, fotballkampen, hotellobbyen

og ved kognitiv svikt, eller svikt i tankefunksjonene, som er det viktigste symptomet på demenssykdom, kan musikk bidra til å bringe frem minner og skape engasjement. 

Da gjelder det om å vite at det er de gode minnene vi vekker☺ 

Og, de fleste har sikkert sett rørende filmer på youtube eller facebook eller andre sosiale medier, hvor en person med demens «kvikner til» ved å høre kjent musikk, og begynner å prate. Det er veldig fint! Men…med all kunnskapen vi har i dag, så skal vi ikke se på dette som en stor overraskelse eller nærmest magi, vi vet nok i dag til å leve best mulig med demens og å skape gode øyeblikk. Det får bli et tema å utdype i en annen bloggpost!

Riktig musikk kan altså bidra til å løse ut hormonene endorfin og dopamin i hjernen, som skaper glede og engasjement og stimulerer hjernen.

Slik som riktig musikk på et kjøpesenter muligens kan få oss til å handle mer! Musikken påvirker hjernen vår på ulike vis, og kan bidra til at de ulike delene av hjernen arbeider bedre sammen og stimuleres.

Jennie Dorris og hennes kolleger gjorde i 2021 en meta-analyse på om musikk faktisk kan bedre våre kognitive evner eller tankevirksomhet. Ved en meta-analyse samles det resultat fra mange forskningsprosjekt og i dette tilfellet samlet de resultat fra prosjekter som angikk personer med demens og bruk av musikk. Samlet sett kunne de da vise til en liten, men signifikant, effekt av musikk på tankefunksjonen til de personene med demens som deltok i studien. 

Men…sier de, her behøves mange flere og store studier! Så da er vi glade for at det også forskes på deltakelse i demenskor her i Norge!

Her finner du link til LIV-Lyden av SESAM, som du kan laste ned gratis!