Om meg

Mitt navn er Ingelin Testad. Dette er en personlig blogg og ansvaret for det som står her er mitt.

Denne bloggen har jeg startet rett og slett fordi det er så mye god kunnskap der ute om eldre og aldring generelt og om å leve med demenssykdom spesielt og som det er viktig å dele!

Jeg er sykepleier, professor ved universitetet i Exeter og senterleder ved SESAM (senter for eldremedisin og samhandling) ved Stavanger universitetssjukehus.

Jeg har mangeårig erfaring innen omsorg og behandling for mennesker med demens som bor hjemme eller i omsorgsboliger. Mitt forskningsfokus er først og fremst på helsefremmende arbeid og livskvalitet hos personer med demens, pasient- og brukerinvolvering og utdanning av helsepersonell.