Helsefremmende kurs for personer med demens

Du har kanskje hørt om demensskolen?

Demensskolen er for personer med demens i tidlig fase. Når en nylig har fått påvist demenssykdom er det mange spørsmål og en kjenner seg ekstra sårbar. Dette gjelder også familie og venner. På demensskolen fikk en både generell informasjon og en kunne diskutere og rådføre seg med andre om ens egen situasjon. Depressive symptomer hos personer med demens i tidlig fase er vanlig, og kan føre til vansker med å tilpasse seg og mestre sykdommen. Og nettopp det sosiale aspektet ved Demensskolen, at man får møte andre i samme situasjon, noe som kan ha stor betydning for hvordan deltakerne opplever hverdagen.

Målet med demensskolen var å leve best mulig med sykdommen, og deltakerne var på kurs i 12 uker, og hver uke var det et nytt tema knyttet til å leve best mulig med demenssykdom. Viktigheten av et sunt kosthold, fysisk aktivitet, sosialt samvær, sikkerhet i hjemmet, planlegge for fremtiden og mye mer. Men det viktigste av alt, var å sammen med kursledere og de andre deltakerne finne ut «hva er viktig for meg»? Og hvordan skal jeg innrette meg nå slik at jeg kan fortsette å gjøre det jeg liker aller best? I det hele tatt, være i førersetet i livet sitt så lenge som mulig. De fleste av oss liker å bestemme selv! Men det kan og innebære å bestemme selv når det er ting en ikke kan fortsette å gjøre, og som en heller vil at andre skal hjelpe med.

Dette var en forskningsstudie, hvor vi spurte spørsmål før og etter kurset, vi spurte både deltaker og nærmeste pårørende og det viste seg at deltakerne opplevde helsen sin som bedre, og de hadde en betydelig nedgang i depressive symptomer, etter å ha vært med på demensskolen. Både deltakerne og deres pårørende føler seg mer motiverte til å spise sunnere og å være mer fysisk aktive. Studien viste også at konsentrasjonen, oppmerksomheten og hukommelsen, såkalte kognitive funksjoner, holdt seg stabil blant deltakerne gjennom hele den fire måneder lange oppfølgingstiden.
Du kan lese hele artikkelen her:
Les hele artikkelen i Brain and Behavior Health promotion intervention for people with early‐stage dementia: A quasi‐experimental study – Testad – – Brain and Behavior – Wiley Online Library
Les mer om demensskolen her:
https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/demensskole-oker-livskvaliteten

Med utgangspunkt i disse gode erfaringene så søkte vi og fikk midler til en større studie, nemlig SHAPE, som er et forskningsprosjekt. Vi undersøker om kunnskap, råd og tips om hvordan personer med demens kan mestre hverdagen i en endret livssituasjon kan styrke mestringstro og gi bedre livskvalitet.

På grunn av covid 19 pandemien ble det nødvendig å lage og bruke en digital versjon som kalles eSHAPE.
Hver deltaker får utdelt en iPad (nettbrett). Deltakerne får undervisning i grupper i et sikkert virtuelt grupperom (Pasientsky), via en dedikert app kalt Berntsen, som kommer ferdig installert på iPad’en. Deltakere som ikke har internett, vil få iPad med SIM-kort (mobilt internett). Deltakeren sitter hjemme i sin egen stue og blir oppringt når den ukentlige gruppesamlingen starter.
Pårørende får tilgang til kursmaterialet i en egen link på internett.
Les mer om den nye studien her:
https://shapeproject.eu

Det er fortsatt mulig å melde seg på og det er helt gratis! Du kan ta kontakt med din demenskoordinator i kommunen eller på tlf 907992855

Det er ingen kur mot demens, derfor er det viktig at personen med demens og deres pårørende får mest mulig kunnskap og verktøy, for å leve best mulig med demens.