Velkommen til Find a Way to Care!

Det handler om morgendagens omsorg.

«Find a way to care», er navnet på et av de siste albumene til John Mayall, og navnet på denne bloggen er inspirert av ham. Da jeg hørte han sist, var han 86 år og stod og heiet på sitt eget oppvarmingsband og så leverte han fantastisk blues med bandet sitt etterpå. Han syntes at det var veldig flott om en blogg om morgendagens omsorg fikk navnet til hans (da) siste LP.

Hvert menneske er verdifullt, og uavhengig av funksjonsnivå, så bidrar alle til å skape samfunnet vårt. Og et godt samfunn, kjennetegnes ved hvordan det ivaretar våre eldre. I denne bloggen ønsker jeg å dele siste nytt og formidle mest mulig av den gode kunnskap der ute om eldre og aldring generelt og om å leve med demenssykdom spesielt.