Bloggposter

Hjelper det med musikk? Om demens og bruk av musikk.

Vi vet at musikk gir mye glede! Det kan hjelpe for depresjon, engstelse og ensomhet, og under pandemien erfarte vi at dette var et godt verktøy for å redusere følelsen av ensomhet. På…

Helsefremmende kurs for personer med demens

Du har kanskje hørt om demensskolen? Demensskolen er for personer med demens i tidlig fase. Når en nylig har fått påvist demenssykdom er det mange spørsmål og en kjenner seg ekstra sårbar. Dette…

Velkommen til Find a Way to Care!

Det handler om morgendagens omsorg. «Find a way to care», er navnet på et av de siste albumene til John Mayall (se galleri), og navnet på denne bloggen er inspirert av ham. Da…